poradnik

Liczba miejsc w grobie - od czego zależy?

Liczba miejsc w grobie - od czego zależy?

Przechadzając się po wielu cmentarzach można dostrzec, że jest wiele grobów, na których widnieją dane różnych osób. Świadczy to o tym, że w danym miejscu zostało pochowane więcej niż jedno ciało, najczęściej należące do jednej rodziny. Ustawa regulująca sprawy pogrzebów i chowania zmarłych precyzyjnie określa sytuacje, w których dopuszczalne jest pochowanie więcej niż jednej osoby w jednym miejscu. Czego one dotyczą i od czego zależą?

Ile osób można pochować w jednym grobie?

Ogólnie rzecz biorąc, w jednym grobie może zostać pochowany jeden zmarły, ale istnieją również rozwiązania, które pozwalają na pochówek kilku osób w jednym grobie. Może to być spowodowane przyczynami finansowymi, brakiem wolnego miejsca na cmentarzu lub życzeniem zmarłych. Jednym z popularnych rozwiązań jest pochowanie małżeństwa w jednym grobie, jednakże wymagane jest wówczas odpowiednie przygotowanie miejsca na dwie trumny. W Polsce prawo pozwala na pochówek kilku osób w jednym grobie, o ile ich ciała zostały skremowane. Warto jednak pamiętać, że wiele krajów ma bardziej restrykcyjne przepisy i pochówek więcej niż jednej osoby w jednym grobie jest niedozwolony.  

Czym charakteryzuje się grobowiec rodzinny?

Grobowiec rodzinny to specjalne miejsce, które służy do pochówku członków danej rodziny. Charakteryzuje się on przede wszystkim dużymi rozmiarami oraz stosunkowo solidną konstrukcją. Grobowce rodzinne są zazwyczaj pokryte marmurem lub innymi materiałami odpornymi na działanie warunków atmosferycznych. Wewnątrz pojedynczego grobowca często znajdują się miejsca pochówku dla wielu osób, zazwyczaj członków danej rodziny. Warto zaznaczyć, że grobowce rodzinne stanowią często oznakę prestiżu oraz mają swoje szczególne znaczenie kulturowe. Stawianie takich grobowców jest powszechne w obrębie kultury europejskiej oraz na Bliskim Wschodzie. Często grobowce rodzinne są ozdobione detalami architektonicznymi lub rzeźbami, co podkreśla ich prestiżowy charakter. 

Nasza misja to zapewnienie spokoju i profesjonalizmu w tych trudnych chwilach. Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji.

Kiedy można pochować kolejną osobę do pojedynczego grobu?

W Polsce istnieją różne regulacje dotyczące pochówku w pojedynczym grobie. W przypadku tradycyjnych cmentarzy katolickich, najczęściej dopuszcza się pochówek dwóch osób w jednym grobie – zmarłych małżonków lub członków rodziny. Możliwość ta występuje w dwóch przypadkach. Pierwszym z nich jest pochówek trumny z drugą osobą po upływie 20 lat od ostatniego pochówku. Taki czas jest niezbędny, aby ciało się zmineralizowało. Drugi przypadek dotyczy umieszczenia urny z prochami w grobie. Możliwe jest to w dowolnym momencie po poprzednim pogrzebie. Ze względu na niewielki rozmiar urn, w jednym grobie można pochować wiele osób bez konieczności budowy grobowca rodowego. Jest to także najbardziej ekonomiczna forma pochówku bliskich.

Prawo do grobu - nowe przepisy

Planowany jest projekt ustawy dotyczący cmentarzy i pochówków, który ma być przyjęty przez rząd do końca bieżącego roku. Istotną zmianą będzie zapewnienie dostępności informacji dotyczących opłacenia grobu oraz określenia terminu jego likwidacji. Zasady likwidacji będą obowiązywać niezależnie od techniki budowy grobu, w zależności czy będzie to grób tradycyjny czy murowany. Zgodnie z nową ustawą, groby będą mogły być zlikwidowane najwcześniej dwadzieścia lat po ostatnim pochówku i wygaśnięciu prawa do grobu. Dotyczyć to będzie również grobów murowanych, które umożliwiają pochowanie więcej niż jednej osoby. Obecnie niezależnie od stanu grobu ani od opieki nad nim, nie można ich likwidować. Wprowadzenie tej zmiany od dawna było postulowane przez zarządców cmentarzy.

Ile urn można pochować w jednym grobie?

Pogrzeb urnowy, gdzie prochy zmarłego są przechowywane w urnie, zajmuje mniej miejsca niż tradycyjny grób, co przyczynia się do wzrastającej popularności kremacji i minimalizuje problem braku miejsc na cmentarzach. Do grobu przeznaczonego na urny może zostać umieszczonych od 3 do 6 urn, podczas gdy tradycyjny grób zazwyczaj mieści jedną lub dwie trumny. Oczywiście teoretycznie mogłoby być ich więcej, ale wymagałoby to wykopania znacznie głębszego dołu. Wyjątkiem są duże groby rodzinne, które jednak zajmują jeszcze większą przestrzeń. Warto zauważyć, że grób to nie jedyne miejsce, gdzie można złożyć urnę. Kolumbaria, zwane również ścianami pamięci, stają się coraz bardziej popularne, także na polskich cmentarzach. Kolumbarium to budowla w kształcie prostopadłościanu, która posiada nisze przeznaczone na urny z prochami. Kolumbaria zwykle mają kilka poziomów, a w każdej niszy może znajdować się kilka urn.